North Park University Swedish-American Historical Quarterly (North Park University)
  Skip to content  collection home browse advanced search preferences my favorites help   
 
Search results for Stockholm   
Refine your search
Author
Barton, H. Arnold (59)
Olsson, Nils William (52)
Johnson, E. Gustav (29)
Bjork, Ulf Jonas (17)
Scott, Franklin D. (15)
Show more...

Subjects (LCSH)
United States -- Genea... (36)
Sweden -- Genealogy (36)
Swedish Americans -- G... (36)
Sweden -- Emigration a... (22)
Sweden -- Emigration a... (21)
Show more...

results 161-180 of 1076 item(s)  page 9 of 54 : ( <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >> ) :: previous : next
select all : clear all : add to favorites
Book Review: Crane Hook on the Delaware by Jeannette Eckman
161. Book Review: Crane Hook on the Delaware by Jeannette Eckman
Book Review: Culture and Customs of Sweden by Bryon J. Nordstrom
162. Book Review: Culture and Customs of Sweden by Bryon J. Nordstrom
Book Review: Dag Hammarskjöld: The Statesman and His Faith by Henry P. Van Dusen
163. Book Review: Dag Hammarskjöld: The Statesman and His Faith by Henry P. Van Dusen
Book Review: Dagbok från New Jersey 1770-86 by Nils Collin
164. Book Review: Dagbok från New Jersey 1770-86 by Nils Collin

Book Review: Danes Go West: A Book About the Emigration to America by Kristian Hvidt, edited and translated
165. Book Review: Danes Go West: A Book About the Emigration to America by Kristian Hvidt, edited and translated by Ole Duus
Book Review: Day of Rejoicing by Hugo A. Anderson
166. Book Review: Day of Rejoicing by Hugo A. Anderson
Book Review: De första utvandrarna: svenskars öden och äventyr i Nord- och Sydamerika under 1800-talets
167. Book Review: De första utvandrarna: svenskars öden och äventyr i Nord- och Sydamerika under 1800-talets första hälft by Alf Åberg
Book Review: De sålde sina penslar: om några svenska målare som emigrerade till USA by Per Nordahl
168. Book Review: De sålde sina penslar: om några svenska målare som emigrerade till USA by Per Nordahl

Book Review: Den första massutvandringen: en studie av befolkningsrörlighet och emigration utgående
169. Book Review: Den första massutvandringen: en studie av befolkningsrörlighet och emigration utgående från Alfta socken i Hälsingland 1846-1895 by Kjell Söderberg
Book Review: Den stora utvandringren by Lars Ljungmark
170. Book Review: Den stora utvandringren by Lars Ljungmark
Book Review: Den unge Vilhelm Moberg: en levnadsteckning by Magnus von Platen
171. Book Review: Den unge Vilhelm Moberg: en levnadsteckning by Magnus von Platen
Book Review: Det började vid Delaware: om svenska hembygder i Amerika edited by Gunilla Lindberg
172. Book Review: Det började vid Delaware: om svenska hembygder i Amerika edited by Gunilla Lindberg

Book Review: Det nya USA by Sig Hadenius and Ann Lindgren
173. Book Review: Det nya USA by Sig Hadenius and Ann Lindgren
Book Review: Det stora klivet: svenska företags USA-chefer berättar by Janerik Larsson
174. Book Review: Det stora klivet: svenska företags USA-chefer berättar by Janerik Larsson
Book Review: Edelhjertas öden: ett forskningsäventyr: Emanuel Sundels Edelhjertas brev, teckningar
175. Book Review: Edelhjertas öden: ett forskningsäventyr: Emanuel Sundels Edelhjertas brev, teckningar och berättelser collected and edited by Axel Paulin
Book Review: Emigrantvisor: i urval av Svenskt visarkiv
176. Book Review: Emigrantvisor: i urval av Svenskt visarkiv

Book Review: Emigrationen från Stockholm till Nordamerika, 1830-1893 by Fred Nilsson
177. Book Review: Emigrationen från Stockholm till Nordamerika, 1830-1893 by Fred Nilsson
Book Review: Emigrationer: en bok till Vilhelm Moberg edited by Magnus van Platen
178. Book Review: Emigrationer: en bok till Vilhelm Moberg edited by Magnus van Platen
Book Review: En smålandssocken emigrerar
179. Book Review: En smålandssocken emigrerar
Book Review: Ethnic Americans by Leonard Dinnerstein and David Reimers
180. Book Review: Ethnic Americans by Leonard Dinnerstein and David Reimers
select all : clear all : add to favorites
results 161-180 of 1076 item(s)  page 9 of 54 : ( <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >> ) :: previous : next